U oblasti pedijatrije u ordinaciji se obavljaju klinicki pregledi svih uzrasnih grupa od rodjenja do navrsenih 18 godina.
Uz preglede bolesne dece, pri cemu je obuhvacena celokupna pedijatrijska patologija, obavljaju se i kontrolni pregledi zdrave dece uz savete za negu i ishranu.