Pedijatrija

U oblasti pedijatrije u ordinaciji se obavljaju klinicki pregledi svih uzrasnih grupa od rodjenja do navrsenih 18 godina. Uz preglede bolesne dece, pri cemu je obuhvacena celokupna pedijatrijska patologija, obavljaju se i kontrolni pregledi zdrave dece uz savete za negu i ishranu.

Kardiologija

U oblasti decje kardiologije obavljaju se klinicki pregledi upotpunjeni neinvazivnom kardioloskom diagnostikom ( EKG, UZ srca, HOLTER monitoring EKG-a i arterijskog pritiska). Takodje obavljaju se i pregledi za ucesce u sportu za decu koja se bave sportom.